KAPAT
DizinEN
Önceki
Sonraki
KAPAT
HABERDAR
OLUN
KAPAT
BİZİ TAKİP
EDİN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
Önsöz
Mevcut iklim krizinin ışığında mimarlık, çevrecilik ve teknolojik determinizmin ötesinde farklı diyaloglara olanak tanıyacak alternatif bir çevre ve gezegen tasavvuruna ne gibi katkılar sunabilir? Tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz? Bu noktada, Ölçü Olarak Mimarlık, iklim değişikliğinin yenilenmiş bir mimari bakış gerektiren kültürel ve politik bir fikir olduğunu öne sürüyor.
Sergi
01/13
Mevcut iklim krizinin ışığında mimarlık, çevrecilik ve teknolojik determinizmin ötesinde

ötesinde farklı diyaloglara olanak tanıyacak alternatif bir çevre ve gezegen tasavvuruna ne gibi katkılar sunabilir? Tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz? Bu noktada, Ölçü Olarak Mimarlık, iklim değişikliğinin yenilenmiş bir mimari bakış gerektiren kültürel ve politik bir fikir olduğunu öne sürüyor.

Ölçü Olarak Mimarlık projesi gezegensel olanı, iklim acil durumuna ivme kazandıran geniş coğrafi-zamansal ölçekler olarak tanımlıyor. Ancak proje, gezegensel tahayyülü yalnızca doğayı koruma, teknoloji yönetimi veya görselleştirme gibi sırf izole bir fikir olarak görmek yerine, günümüzde mimarlığın potansiyelini kendi iç işleyişlerine bakarak özellikle içeriden değerlendirmesinin önemli olduğunu vurgulayan bir provokasyon ile başlıyor. Ölçü Olarak Mimarlık'a göre mimarlık, daha büyük gezegensel sorular ile kendi oluşturduğu gündelik hususları tek ve aynı şey olarak görmeli. Gezegensel olan şimdi ve burada olanla ilgilidir; yaptığımız her şeyin içine işlenmiştir ve geç kalınmış bir radikal dönüşümü beklemektedir.

How Will We Live Together? (Beraber Nasıl Yaşayacağız?) başlıklı Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde bir enstalasyon, web yayını ve hikâye anlatımı aracılığıyla sunulan Türkiye Pavyonu projesi, Ölçü Olarak Mimarlık, ilk bakışta sıradan gibi görünen mimari inşa manzaraları ve sahalarının politik boyutuna ve nüanslarına odaklanıyor. Bunu yaparken Türkiye sınırları içinde ve dışında kalan maden çıkarım coğrafyaları, tedarik zincirleri, bakım ve onarım süreçleri gibi gezegensel suretleriyle yan yana getiriyor.

İklim değişikliği bağlamında, Ölçü Olarak Mimarlık, mimariyi, Dünya'da edindiğimiz yere ve birlikte yaşadıklarımızla ilişkili rolümüze değer biçmeye yardımcı olabilecek alternatif bir gezegensel tahayyülü harekete geçirecek bir ölçü olarak konumlandırıyor: Mimarlar olarak, diğer disiplin ve çalışma alanlarından aktörler ile; bir tür olarak ise insandan-daha-fazlası-olan diğerleri ile yan yana.

Serginin küratörü Neyran Turan'ın yeni yayımlanan İngilizce kitabı Architecture as Measure (Ölçü Olarak Mimarlık)'ı (New York ve Barselona: Actar Publishers, 2020) teorik bir çıkış noktası olarak ele alan sergi, bu çeşit tahayyüllerin okunabileceği bir ölçü olarak mimarlık üzerine düşünmeye davet ediyor.

Hakkında

Türkiye Pavyonu, 2003 yılında TC Dışişleri Bakanlığı’nın da desteğiyle bir mekân kiralanmasıyla başlatıldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla Türkiye, 2014 yılından itibaren Venedik Bienali’nde uzun süreli bir mekâna sahip oldu. Arsenale’de 2014-2034 yılları arasında tahsis edilen bu mekân sayesinde Türkiye Pavyonu, 2014 yılında ilk kez Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde de yer aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu. 1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV’de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyor ve İKSV Alt Kat’ta çocuklara ve gençlere yönelik yaratıcı bir etkinlik programı sunuyor.

Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca festivallerinde sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası ortak yapımlar ve Fransa’daki Cité Internationale des Arts sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir misafir sanatçı programının yanı sıra her yıl sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini destekliyor.

İKSV, 2018'den beri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu'nun genel kurul üyeleri arasında yer alıyor.

iksv.org


Bu web sitesinde yer alan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir; İKSV’nin görüş ya da duruşunu yansıtmayabilir.

Ziyaretçi Bilgileri

17. Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali, Türkiye Pavyonu

Yer ve Zaman

22 Mayıs — 21 Kasım 2021
Sale d'Armi, Arsenale

Ziyaret Saatleri

☺ 10.00 – 18.00 arası ziyarete açıktır.

☹ Pazartesi günleri ile 25 Mayıs ve 23 Kasım tarihlerinde kapalıdır.

Neyran Turan
Küratör

Neyran Turan mimar ve NEMESTUDIO’nun ortaklarından. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü’nde öğretim üyesi. NEMESTUDIO’nun son zamanlarda kazandığı ödüller arasında Architectural League New York Genç Mimarlar Ödülü (2016), The Architects’ Newspaper’ın tasarımın en iyileri seçkisinde 2019, 2018, 2017 ve 2016’da alınan birden fazla atıf, Core 77 Tasarım Ödülleri, ACSA Fakültesi Tasarım Ödülü ve Graham Güzel Sanatlar İleri Araştırmalar Vakfı’ndan alınan birden çok ödül yer alıyor. NEMESTUDIO’nun enstalasyonlardan binalara ve peyzaja uzanan çalışmaları uluslararası mecralarda yayımlanmanın yanı sıra Seul Mimarlık ve Şehircilik Bienali, Storefront Sanat ve Mimarlık Galerisi, Mimarlık ve Tasarım Müzesi (Los Angeles), Yerba Buena Sanat Merkezi (San Francisco), Aedes Mimarlık Forumu Galerisi (Berlin), SALT (İstanbul), Betts Project (Londra), Banvard Galerisi (Columbus) ve İstanbul Tasarım Bienali gibi mekân ve etkinliklerde sergilendi. Turan’ın çalışmaları mimarlık ve şehirciliğin içerisindeki alternatif çevre tahayyüllerine ve bu tahayyüllerin tasarımla ilgili alanlar için yeni estetik ve politik yörüngeleri harekete geçirme kapasitesine odaklanıyor. Harvard Üniversitesi Tasarım Yüksek Okulu’nun yayını New Geographies’in kurucu genel yayın yönetmeni olan Turan, derginin New Geographies 0 ve New Geographies: After Zero adlı ilk iki sayısının yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Yakın zamanda yayımlanan kitabı Architecture as Measure (Ölçü Olarak Mimarlık, ACTAR Publishers, 2020) ile Graham Güzel Sanatlar İleri Araştırmalar Vakfı’ndan ödül aldı. Doktora derecesini Harvard Üniversitesi Yüksek Tasarım Okulu’ndan alan Turan, Yale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı.

E. Ece Emanetoğlu
Asistan Küratör

E. Ece Emanetoğlu İstanbul’da yaşayan mimari tasarımcı ve araştırmacı. Yakın geçmişte faaliyete geçen araştırma ve tasarım kolektifi Side—Works’ün ortak kurucularından. Mimarlık alanında Post-Profesyonel Yüksek Lisans derecesini, burs kazandığı Princeton Üniversitesi’nden aldı. ABD’de çalışmaya başlamadan önce lisans eğitimini 2016’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Princeton’da 2019’da gerçekleşen Too Fast Too Slow: 11 Architectural Moves (Fazla Hızlı Fazla Ağır: Mimarlıkta 11 Hareket) adlı serginin ortak küratörlüğünü üstlendi, ayrıca ortak araştırma iştiraki AWP’nin (Agency for Work and Play – İş ve Oyun Ajansı) çalışmalarına dahil oldu. Beatriz Colomina, Ivan L. Munuera ve Bart-Jan Polman’ın küratörlüğünü üstlendiği Liquid La Habana (2018) sergisine model tasarımıyla katkıda bulundu. Lisans yıllarında bir grupla birlikte tasarladığı “Carapace” pavyonu, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 16. Venedik Bienali’nde sergilenmek üzere seçildi. Emanetoğlu geçmişte New York ve Tokyo’da bir ağaç evinden Japonya’da modern bir sanat müzesine dek farklı ölçekli projelerde Hiroshi Nakamura ve NAP Mimarlık’la birlikte çalıştı.

Melis Uğurlu
Asistan Küratör

Melis Uğurlu mimari tasarımcı, yazar ve editör. Londra’da yaşıyor, çalışmalarını kendi mimarlık ve tasarım stüdyosunda sürdürüyor. Yakın geçmişte faaliyete geçen Side—Works’ün ortak kurucularından, ayrıca tasarım ve felsefeye odaklanan yıllık basılı yayın Godshot Magazine’de yardımcı editör. Mimarlık eğitimini Rice Üniversitesi’nde tamamlayan Uğurlu, geçmişte NEMESTUDIO, Rogers Partners ve Kyle May, Architect gibi firmalarda mimari tasarımcı ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. New York merkezli mimarlık dergisi CLOG’un editörlüğünü, PLAT Journal’ın ise genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Çalışmaları ve yazıları XXI, PLAT ve Archinect gibi mecralarda yayımlandı. Aslen İstanbullu.

Betsy Clifton
Asistan Küratör

Betsy Clifton New York ve Berlin’de çalışan bir grafik ve mimari tasarımcı. Lisansını New York’ta bulunan Görsel Sanatlar Okulu’nda tamamladıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü’nde mimarlık yüksek lisans derecesini aldı. Uluslararası sergiler ve sosyal konut projelerinde Sam Chermayeff Office, SITE mimarlık ekibinden James Wines ve Norman Kelley gibi isimlerle çalıştı. 2018’de mimar Sam Chermayeff ve sanatçı Jean-Pascal Flavien’le birlikte, “A Weak Office” adlı tahrip edici bir mimarlık ofisi kurdu. Clifton ayrıca mimarlık, kuram, sanat ve müzik alanında çalışan müşterileri için yirmiden fazla kitap tasarladı. Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Pennsylvania Üniversitesi ve Architectural Association gibi kurumlara mimarlık eleştirmeni olarak davet edildi.

Samet Mor
Asistan Küratör

Samet Mor mimar ve araştırmacı. Mimarlık eğitimini ODTÜ’de tamamladı, aynı alandaki yüksek lisans derecesini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden aldı. Çeşitli üniversitelerde mimarlık tarihi dersleri veriyor ve tasarım stüdyoları yürütüyor. Ayrıca İstanbul mimarisi üzerine çalışmalar yapan akademik bir araştırma inisiyatifinin kurucularından. Yazıları birçok akademik dergi ve kitapta yayımlandı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda akademik ve profesyonel ödüller kazanan Mor, eğitimi sırasında ve sonrasında birçok mimarlık firmasında çalıştı. Günümüzde mimarlık pratiklerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde doktora araştırmalarına devam ediyor.

Ian Erickson
Editoryal Asistan

Ian Erickson Harvard Üniversitesi Yüksek Tasarım Okulu’nda mimarlık yüksek lisansına devam eden, Dekan Başarı Listesi’ne girmeyi başarmış bir öğrenci. New York’ta a83 tarafından yayımlanan Disc. adlı medya ve teknoloji yayınının kurucu editörü. Geçmişte San Francisco’da David Jaehning Architect, NEMESTUDIO, modem ve The Open Workshop ile çalıştı. Yazıları PLAT, POOL, Scroope, Rumor ve Vestoj gibi mecralarda yayımlanan Erickson, araştırmalarını UCLA Kentsel Beşeri Bilimler İnisiyatifi ve ACSA’nın düzenlediği uluslararası konferanslarda sundu. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü’nde yeni medya üzerine lisans eğitimini tamamladı ve sertifika aldı. Üniversitenin mimarlık bölümü tarafından Departmental Citation onur ödülüne layık görüldü.

Künye
PROJE EKİBİ
Küratör
Neyran Turan
Asistan Küratörler
Betsy Clifton
E. Ece Emanetoğlu
Samet Mor
Melis Uğurlu
Editoryal Asistan
Ian Erickson
Görsel Kimlik Tasarımı
PALEWORKS—Ozan Akkoyun, Yağmur Ruzgar
Sergi Tasarımı
NEMESTUDIO
Web Geliştirici
Kayhan Yalınkılıç
Prodüksiyon
We Exhibit Srl
TÜRKİYE PAVYONU
Düzenleyen
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Seçici Kurul
Aslı Çiçek
Ippolito Pestellini Laparelli
Prof. Dr. Ayşen Savaş
Han Tümertekin
Ertuğ Uçar
Proje Danışmanı
Deniz Ova
Sergi ve Proje Koordinatörü
Selen Erkal
İş Geliştirme ve Proje Koordinatörü
Duygu Şengünler
Asistan
Özge Uzunyayla
İletişim Grup Direktörü (Medya İlişkileri, Kurum Kimliği ve Yayınlar, İKSV Stüdyo, Pazarlama)
Ayşe Bulutgil
Medya İlişkileri
Ayşen Ergene, Neslihan Özata Örnek, Elif Ekinci, Ayşegül Öneren, Derya Bozcuk, Coşku Atalay
Kurum Kimliği ve Yayınlar
Didem Ermiş Sezer, Erim Şerifoğlu, Bahar Helvacıoğlu, Itır Yıldız, Ferhat Balamir, Esra Kılıç, Ayşe Ezgi Yıldız, Sezen Özgür
İKSV Stüdyo
Ebru Gümrükçüoğlu, Kamil Kulaksız
Pazarlama
Hayriye Cansu Aşkın, Fatma Meriç Yirmili
Sponsorluk Programı
Zeynep Pekgöz, Zeynep Karaman Akça, Merve Peker, Derin Tekin, Aykut Balıkçı
Mali ve İdari İşler
Ahmet Balta, Başak Sucu Yıldız, Ahmet Buruk, Deniz Yılmaz, Kadir Altoprak, Özlem Can Yaşar, Alper Şen
Stratejik Planlama ve Uluslararası Fonlar
Ezgi Yılmaz
Arşiv
Esra Çankaya
İnsan Kaynakları
Mustafa Eren Ertekin, Beste Kayacan, Nazlıcan Yılmaz
Bilgi Teknolojileri
Kadir Ayyıldız
Katkılarıyla

ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques), Ross Exo Adams, Yaşar Adnan Adanalı, Laida Aguirre, Aikaterini Laskaridis Foundation, Architektur 109 Stuttgart, Artist Right Society, Nurullah Avcı, Sofia Pia Belenky, Erhan Bekar, Sinan Bilge, Mehmet Ali Boran, Mehmet Salih Canbal, Mesut Cangül, Petek Ceyhan, Pei Chu, Cansu Cürgen, Columbia University, The Diplomatic Archives of France - Ministry for Europe and Foreign Affairs, Can Elmar Balas, Samir Bhownik, BIMobject, Caitlin Blanchfield, Holly Jean Buck, Ali Cem Budak, Renee Chow, Zeynep Çelik Alexander, Oğuz Cem Çelik, Serpil Çelik, Semih Çelik, Yelda Çelikoğlu, Pınar Çetin, Said Dağtaş, Aslıhan Demirtaş, İbrahim Erdoğan, Bekir Dindar, Selçuk Dursun, Ahmet Eliaçık, Türk Standardları Enstitüsü, Bülent Erdem, Fatma Dicle Ertan, Deniz Genceolu, Gennadius Library at the American School of Classical Studies at Athens, Getty Research Institute - Los Angeles, Emily Gottreich, Günver Güneş, Yılmaz Güney, Avşar Gürpınar, Nadia Hironaka, Sümer Holding, Jane Hutton, IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü), Esra Nigar Irmak, Onur İnal, Barış İne, Kew Royal Botanic Gardens, Yusuf Kaplan, Sezgin Kara, Sibel Karaca, İlknur Kolay, Tansel Korkmaz, Esma Korkutata, Anja Krämer, Elke Krasny, Bahadır Kurt, Murat Kuruoğlu, Suzanne Lacy, Beka & Lemoine, Levantine Heritage Foundation Archive, Sinan Logie, Farzin Lotfi-Jam, Emanuele Lugli, Clare Lyster, Charlotte Malterre-Barthes, Frédérique Mangin, Sara Marzullo, John McMorrough, Zeina Midanii, Amelyn Ng, Mekanda Adalet Derneği, Shannon Mattern, Michael Osman, Nuri Özbağdatlı, Aysun Özorhan, Jussi Parikka, Ron Rael, Hilary Sample, Murat Alper Parlak, Şengül Pehlivan, Katherina M. Prater, Barış Seyitvan, Ryan Shin, Manuel Shvartzberg Carrió, Maria Smali, Jacqueline Simon, Emine Sönmez, Mete Sönmez, Matthew Suib, Murat Sunar, Aynur Şen, Serkan Taycan, T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Fırat Kalkınma Ajansı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, T.C. Orman Genel Müdürlüğü, T.C. Yalova Belediyesi, Konstantinos Thanasakis, TMMOB Mimarlar Odası, Topkapı Sarayı Yazma ve Matbu Eserler Kütüphanesi, Frédérique Aït-Touati, Emre Ramazan Tudan, Cansu Türk, Sinan Tütüncü, Mehmet Uğurlu, Umut İnşaat, UNDP (Birlemiş Milletler Kalkınma Programı) Türkiye, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, University of Southern California, U.S. Library of Congress - African and Middle East Division, Geography and Map Division, and Prints and Photographs Division, U.S. National Archives and Records Administration, Brittany Utting, Faik Uyanık, Viyana Doğa Tarihi Müzesi, Weissenhofmuseum im Haus Le Corbusier, Yalova Belediyesi, Selin Yazıcı, Muzaffer Yıldırım

Destekçiler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, katkılarıyla Türkiye Pavyonu’nun 2014-2034 yılları arasında uzun süreli bir mekânda yer almasını sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür eder.

AKBANK
MEHVEŞ & DALINÇ ARIBURNU
BERRAK & NEZİH BARUT
ALİ RAİF DİNÇKÖK
VUSLAT DOĞAN SABANCI & ALİ SABANCI
FÜSUN & FARUK ECZACIBAŞI
OYA & BÜLENT ECZACIBAŞI
ENKA VAKFI
NESRİN ESİRTGEN
ETİ GIDA SAN. VE TİC. AŞ
AHU & CAN HAS
ÖNER KOCABEYOĞLU
MAÇAKIZI
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
POLİMEKS HOLDİNG
SAHA DERNEĞİ
TAHA TATLICI
T. GARANTİ BANKASI AŞ
VEHBİ KOÇ VAKFI
ZAFER YILDIRIM
YILDIZ HOLDİNG AŞ


Projenin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için teşekkür ederiz.

Department of Architecture at the College of Environmental Design,
University of California, Berkeley

Center for Middle Eastern Studies at the University of California, Berkeley