KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
EVRAK26
GEZEGENSEL
VE
MİTİK
Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
22/06/2021
Anahtar Kelimeler
KARTOGRAFİ, GEZEGENSEL TASAVVUR, MİTOLOJİ
William Faden and Mehmet Rauf Efendi, Cedid Atlas Tercümesi (Istanbul: Tab’hane-i Hümayun, 1803), 1–2. The USA Library of Congress, Geography and Map Division. (Bu evan-i yumn-i ikbalde mahruse-yi Üsküdar'da müceddeden bina ve inşa buyurlan Tab'hane-yi Hümayun'da tab' ve tekmili müyesser olmuşdur ve bi-Allah'l-tevfik, year 1218 [1803 or 1804])
Yayın Tarihi
22/06/2021
Anahtar Kelimeler
KARTOGRAFİ, GEZEGENSEL TASAVVUR, MİTOLOJİ
GEZEGENSEL
VE
MİTİK
Küratöryel Ekip

Üsküdar Atlası adıyla da anılan bu atlas, Osmanlı İmparatorluğu’nun hantallaşan devlet yapısını değiştirmek için III. Selim döneminde yürürlüğe koyduğu Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) hareketlerinin bir parçasıdır. Yeni kartografi tekniklerini yakaladığını göstermek isteyen imparatorluk, William Faden’ın Genel Atlas’ından 25 haritayı uyarlayarak Mehmet Rauf Efendi’nin İcalet-ül Coğrafiye (Coğrafi El Kitabı) metni ile yayımlamıştır. Bu haritaların içinde bir tanesi getirdiği tahayyül ile diğerlerinden ayrılır. Diğer 24’ünün aksine ay-altını (küre-i arz) temsile değil de burçlar kuşağını (küre-i alem) tasvire yönelen çizim, gezegensel tahayyül, yerküre ve mitoloji ilişkilerini okuyucularına hatırlatmaktadır.