KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
EVRAK5
SESSİZLİĞİN
BEDELİ
Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
24/12/2020
Anahtar Kelimeler
MADEN ÇIKARIMI, SES, ÖLÇÜ
Bülent Erdem ve ark., “Maden işyerlerinde gürültü kirliliği,” ISEM2016, 3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, (Alanya, 2016), 863.
●1●3●2
Yayın Tarihi
24/12/2020
Anahtar Kelimeler
MADEN ÇIKARIMI, SES, ÖLÇÜ
SESSİZLİĞİN
BEDELİ
Küratöryel Ekip

1829’da Johann Wolfgang von Goethe “mimarlık ‘donakalmış’ müziktir” demişti.1 Genellikle, bu alıntının mimarlık ve müziğin kompozisyon ve etkiye dair ortak mantığı üzerinden fazlasıyla romantik ve iddialı bir denklik önerdiği kanısına varılır. Oysa Goethe’nin sözleri, mimarlık ve müzik arasındaki daha temel bir benzerliğe dair düşünmek için faydalı olabilir: Mimarlık ses çıkarır. Daha doğrusu ahşap çerçevelemenin gıcırtısı ve makinelerin tekdüze uğultusu arasında binaların sesini “duymak” nadiren mümkün olsa da mimarlığın maden çıkarımından şantiyeye dek uzanan üretimi fazlasıyla gürültülü bir hadise.

Mimarlık üretiminin pek de göz önünde bulundurulmayan sessel özelliği, Türkiye’nin farklı maden şirketlerinin kullandığı mekanik teçhizatın (delgiler,●1 kamyonlar,●2 kompresörler●3) ses seviyelerini desibelleri üzerinden listeleyen ve sesi enerjinin bir işlevi olarak mekânsallaştıran bu belgede açığa kavuşturuluyor. Bu tabloda ses, Türk ve dünya inşaat sektörünün ekonomik muvaffakiyetinin bir ölçüsü olarak görülebilir: maden çıkarım sahası ne kadar gürültülüyse Türkiye’nin maden kaynakları ülke çapında ya da yurtdışında kullanılmak üzere gitmesi gereken yerlere o kadar hızlı ulaştırılıyor demektir. Ses ve ekonomik güç arasındaki olumlu bağıntı, duruma tersten bakıldığında neyle karşılaşabileceğimize dair ipuçlarını da veriyor. Karbondioksit ve zehirli madde salınımının ve savunmasız insan ve insan ötesi topluluklara etkinin azalması anlamına gelen çıkarım sahasındaki sessizliğin bedeli nedir?

Tema müziği niteliğindeki bu belgeye bir müzik türü atasaydık, listenin mekâna özel bir musique concrète2 parçası içerdiğinden bahsedebilirdik: malzemeler sabit bir binada somutlaşarak “donmadan” önce; bedenlerin, malzemelerin ve makinelerin çıkarım sahasındaki ahenksiz, kakafonik salınımı. Öte yandan her müzik parçası gibi mimarlığın çıkarım sahasındaki “senfonik” yaygarası da bir noktada sona ermeli.3 Bu sessizliğin sahadaki maden kaynaklarının tükenmesinden mi yoksa diğer ekonomik ya da politik müdahalelerin çıkarım faaliyetlerini sonlandırmasından mı kaynaklanacağını zaman bize gösterecek.

1
Goethe ayrıca mimarlık ve müziğin zihnin aynı “tonunu” geliştirdiğini belirtiyor. Johann Wolfgang von Goethe, Conversations of Goethe with Eckermann and Soret [Goethe’nin Eckermann ve Soret’le Sohbetleri], İngilizceye çeviren J. Oxenford, (Londra: Smith, Elder, Co., 1850), 146.
2
Musique concrète 1920 ve 1930’larda Fransa ve Almanya’da ortaya çıkmış olan, buluntu çevre seslerinin geleneksel armoni ve ritim kurallarını reddedecek biçimde bir araya getirilmesiyle müzik parçalarının oluşturulduğu deneysel bir müzik akımı.
3
Bu bitiş her müzik parçası için geçerli. John Cage’in icra etmesi 639 yıl süren bestesi As Slow as Possible gibi absürt uçlara gidenler için bile.
  1. Goethe ayrıca mimarlık ve müziğin zihnin aynı “tonunu” geliştirdiğini belirtiyor. Johann Wolfgang von Goethe, Conversations of Goethe with Eckermann and Soret [Goethe’nin Eckermann ve Soret’le Sohbetleri], İngilizceye çeviren J. Oxenford, (Londra: Smith, Elder, Co., 1850), 146.
  2. Musique concrète 1920 ve 1930’larda Fransa ve Almanya’da ortaya çıkmış olan, buluntu çevre seslerinin geleneksel armoni ve ritim kurallarını reddedecek biçimde bir araya getirilmesiyle müzik parçalarının oluşturulduğu deneysel bir müzik akımı.
  3. Bu bitiş her müzik parçası için geçerli. John Cage’in icra etmesi 639 yıl süren bestesi As Slow as Possible gibi absürt uçlara gidenler için bile.