KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
EVRAK15
VİTRUVİUS
İSKELESİ
Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
26/02/2021
Anahtar Kelimeler
VİTRUVİAN ADAMI, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ, MİMARİ STANDARTLAR
Türk Standardı TS EN 12811-1, Geçici İş Donanımları - Bölüm 1: İş İskeleleri - Performans Gerekleri ve Genel Tasarım, Türk Standartları Enstitüsü, Aralık 2005.
Yayın Tarihi
26/02/2021
Anahtar Kelimeler
VİTRUVİAN ADAMI, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ, MİMARİ STANDARTLAR
VİTRUVİUS
İSKELESİ
Küratöryel Ekip

Leonardo da Vinci’nin 1490’da çizdiği “Vitruvius Adamı”, Romalı askeri mimar Vitruvius’un mimarlık için ideal bir şablon olarak “evrensel” insan bedeninin oranlarını sunduğu notlarının eşlik ettiği idealleştirilmiş bir erkek figürünü tasvir ediyor. Vitruvius’un idealleştirdiği bu insan bedeni, uzun zamandır gözden düşmüş olsa da evrensel hâle getirilmiş soyutlamaların çeşitli örnekleri günümüz mimarlık düşüncesinin birçok standardını hâlâ etkiliyor.

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 2005’te yayımladığı belge, insan bedeni üzerinden iskele ölçülerini değerlendirmek için bu görseli kullanıyor. TSE için standartlar oluşturulurken, “ortalama” bir inşaat işçisinin bedeni tasavvur ediliyor. Ancak bu, birçok sınır çizgisi, dipnot ve iskelenin içinde konumlanmış bir beden. Yani Vitruvius’un ortaya koyduğu örneğe benzer şekilde TSE’nin görseli de çeşitli güncel tasarım standartlarında temsil edilen “ortalama”, “tipik” ve “normal” bedenlerden yalnızca biri. Halbuki böyle görsel temsiller hem bu tür soyutlaştırılmış sözleşmeler aracılığıyla kaybolan bedenleri ortaya çıkaran hem de evrensel nesne fikrini başlı başına sarsan dikkatli ve özenli araştırmalar gerektiriyor.

Öte yandan bariz sınırlamalara rağmen bu Vitruvius iskelesi figürünün farkı, onun ne mimarlık formunun idealleştirilmiş bir şablonu ne de mimarlık mekânlarında soyutlaştırılmış bir ölçek figürü olması. İnşaat işçisinin bedenini mimarlığın inşaat alanına yerleştiren bu görsel, farkında olmadan mimarlığın yapımına dahil olan birçok aktöre ait diğer kayıp bedenleri dahil edebilecek –geleceğin– mimarlık söylemleri ve pedagojilerini düşünmeye teşvik ediyor.