KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
EVRAK16
ENERJİNİN
EVRAK
İŞLERİ
Samir Bhowmik ve Jussi Parikka
Yayın Tarihi
09/03/2021
Anahtar Kelimeler
ENERJİ KİMLİK BELGESİ, FOSİL YAKITLAR, ÖLÇÜ
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, TC Resmi Gazete, no.27539 (Nisan 2010).
Yayın Tarihi
09/03/2021
Anahtar Kelimeler
ENERJİ KİMLİK BELGESİ, FOSİL YAKITLAR, ÖLÇÜ
ENERJİNİN
EVRAK
İŞLERİ
Samir Bhowmik ve Jussi Parikka

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), kolayca anlaşılabilen bir belge. “Bir binanın gerektirdiği en az enerjiye ve enerji tüketimi sınıflandırmasına, yalıtım özelliklerine, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimliliğine dair bilgileri içeriyor. Kısacası, EKB enerjiyi ve enerji kaynaklarını etkili ve verimli kullanmayı, enerji israfını engellemeyi, çevreyi korumayı hedefliyor”.1

Bu yüzden EKB’yi enerjinin güncel mimarlık ve kent çalışmalarındaki enerji faaliyetlerinin bir arayüzü ve temsili olarak görebiliriz. Ayrıca enerji tüketimini tasdikleyen resmi bir belge gibi görünse de EKB, ölçüleri geciktirme biçimi ve tanımlanamaz bir değerin temsili olarak ister istemez bir soyutlama ve gizleme yöntemi hâline geliyor.

Böyle bir soyutlama söz konusu olduğunda da enerji, üretim ve aktarım altyapılarından uzaklaşıyor. Yani bir ölçü olarak sunuluyorsa olsa da EKB, evlerimize ve kentlerimize dahil olmaya başlayan farklı enerji türlerinin jeofiziksel ve gezegen ölçeğindeki etkisini etkin biçimde gizliyor. Böyle olunca da mimarlık için enerjiye dönüştürülen ateş ve yanma eylemi dijital cihazlarımız aracılığıyla tekrar canlanarak kamusal tasavvurdan gizlenen altyapı veri katmanlarının altında kalıyor.

Dolayısıyla EKB gecikmiş bir ölçüm olarak değerlendirilebilir. Daha açık olmak gerekirse tüketimin etkisi ancak iş işten geçtikten sonra yani milyonlarca yıllık fosiller elektrik akımı için yakıldığında görülmeye başlıyor. Ölçümün standart birimi (kilovat saat, kWh) ise geçmişin kibirli bir kalıntısı, yük faktörüyle tekeller ve kurumların sabit ekonomilerinin karışımı olarak orada kalmaya devam ediyor. Böylelikle EKB de değerin bir aracı ve ölçüsü olarak yalnızca mimarlık ve enerji altyapılarının değil, aynı zamanda kentleşmenin değer kalıplarını belirleyen finansal mekanizmaların arayüzü olma işlevini de görüyor. Nihayetinde de kapitalizmin güncel faaliyetleri dahilindeki standartlar; sürdürülebilirliği, mülkiyetin ve değer biçmenin sürdürülebilirliği olarak standartlaştırmaktan başka bir görev görmüyor. Tüm bunlar ışığında, gecikmiş bir enerjinin ölçüsü olmayan Enerji Kimlik Belgesi neye benzerdi sorusu ise cevabını bekliyor.

1
Saeeda Aljaberi, “Energy Performance Certification Obligation in Turkey” [Türkiye’de Enerji Kimlik Belgesi Mecburiyeti], 1 Ocak 2020, 22 Şubat 2021 tarihinde erişildi, https://istanbulhomes.com/blog/buying-guide/energy-performance-certification-obligation-in-turkey.
  1. Saeeda Aljaberi, “Energy Performance Certification Obligation in Turkey” [Türkiye’de Enerji Kimlik Belgesi Mecburiyeti], 1 Ocak 2020, 22 Şubat 2021 tarihinde erişildi, https://istanbulhomes.com/blog/buying-guide/energy-performance-certification-obligation-in-turkey.

Yazarlar hakkında Samir Bhowmik Helsinki’de yaşayan çokdisiplinli bir sanatçı. Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden sanat doktorası derecesini aldı, yüksek lisansını ABD’de bulunan Maryland Üniversitesi’nde mimarlık alanında tamamladı. Devam eden projesi “Imaginary Natures: Extractive Media & the Cultural Memory of Environmental Change” [Hayali Doğalar: Çıkarma Medyası ve Çevresel Değişimin Kültürel Hafızası] çıkarmanın medya kültürünü sanatsal faaliyetler aracılığıyla inceliyor.
Jussi Parikka Birleşik Krallık’taki Winchester Sanat Okulu’nda öğretim üyesi, Prag’da bulunan Performans Sanatları Akademisi’nde de dersler veriyor. Ayrıca Strelka’nın Moskova’daki Terraforming programında hocalık yapıyor, A Geology of Media (Medyanın Jeolojisi, 2015) gibi kitaplar yazıyor.