KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
EVRAK30
KEMURJİ
ÜZERİNE
Holly Jean Buck
Yayın Tarihi
21/07/2021
Anahtar Kelimeler
KEMURJİ, BİYOKÜTLE, YENİLENEBİLİR KAYNAK
You might like Chemurgy as a Career: An Occupational Brief [Kemurji Kariyer Olarak Hoşunuza Gidebilir: Mesleki Bilgilendirme]. Western Personnel Service, 1941. Work Projects Administration ve California Üniversitesi.
Yayın Tarihi
21/07/2021
Anahtar Kelimeler
KEMURJİ, BİYOKÜTLE, YENİLENEBİLİR KAYNAK
KEMURJİ
ÜZERİNE
Holly Jean Buck

Kemurji, tarım ürünlerinden yeni şeyler -sütten elyaf, soya fasulyesinden radyo kadranı, zirai atıktan yakıt- üretmeyi hedefleyen bir disiplindi. Ne yazık ki ömrü uzun olmadı, günümüzde pek az kişi adını biliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin İş Projeleri Dairesi’nin (Work Projects Administration) 1941’de yayımladığı “Kemurjiyi Bir Kariyer Olarak Sevebilirsin” (You Might Like Chemurgy as a Career) adlı rapor öğrencileri bu yeni alandaki kariyer imkânlarıyla ilgili bilgilendirmeyi hedefliyordu. Rapor, “yerfıstığını oluşturan molekülleri öğrenmek için onu bütünleyici parçalarına ayıran” ve hem yerfıstığı yetiştiricileri hem de toplumu refahla tanıştıran George Washington Carver’dan bahsederek başlıyordu. Carver’ın çalışmaları sayesinde yerfıstığı; felçliler için şifalı yağa, dondurma külahına, hatta tam 285 adet kullanışlı ürüne dönüştü.

Tabii bu disiplin bir şeyleri parçalarına ayırmak, yeniden birleştirmek ve yeni ürünler oluşturmaktan ibaret değildi. Personel bilgilendirme raporunun açıkladığı gibi kemurji, geniş ve yaratıcı hayal gücü gerektiren bir görme biçimiydi. Ulusal bir proje olsa da bölgesel ayarlamalar gerektiriyordu, bu yüzden kemurji uzmanının bölgesindeki bitkileri bilmesi elzemdi. Dolayısıyla bitkiler bakımından kemurji yalnızca bir (kapitalist) üretim meselesi değildi. Kemurji uzmanları gözleme, şeylere yeni işlevler bulmaya dayalı yaratıcılığa, bunları hem ulusal hem de bölgesel amaçlar uğruna uygulamalı bilimle bir araya getirmeye değer veriyordu. Ancak Dünya Savaşı ve petrolün hızlı yükselişiyle gelişmekte olan bu alan da son buldu.

"Kendini bu alanda ispatlamakla ilgili bazı belirsizlikler mutlaka dikkate alınmalı. Kemurjiyi bir kariyer olarak benimsemek isteyen insanlar, onun daha eski ve yerleşmiş meslekler kadar iyi sınıflandırılmış tanımlar sunmadığını en baştan fark etmeli. Fakat öte yandan yeni gelişmelerin ve rotaların öncüsü olmak da her zaman heyecan verici.”

    Yazar hakkında Holly Jean Buck, gelişen teknolojilerin çevreyle ilgili zorlukları ve onarıcı toplumun inşasını ele almamıza nasıl yardımcı olabileceğini araştıran bir coğrafya uzmanı ve çevreye odaklanan bir sosyal bilimci. New York’ta bulunan Buffalo Üniversitesi’nin Çevre ve Sürdürülebilirlik bölümünde yardımcı doçent olarak çevre adaleti dersleri veriyor.  After Geoengineering: Climate Tragedy, Repair and Restoration [Jeomühendislikten Sonra: İklim Trajedisi, Onarım ve Restorasyon] (Londra, New York: Verso, 2019) adlı kitabı, atmosferi karbondioksitten arındırmanın en iyi yollarını inceliyor.