KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
EVRAK20
SOKAK
SÜPÜRÜCÜLERİ
LONCASI
Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
14/04/2021
Anahtar Kelimeler
SOKAK SÜPÜRÜCÜLERİ, BAKIM, OSMANLI MİNYATÜRÜ
İntizami. Surname-i Hümayün. 1588. Topkapı Sarayı Hazine Env. No: 1344. Varak No: 341a. Çizer: Nakkaş Osman.
Yayın Tarihi
14/04/2021
Anahtar Kelimeler
SOKAK SÜPÜRÜCÜLERİ, BAKIM, OSMANLI MİNYATÜRÜ
SOKAK
SÜPÜRÜCÜLERİ
LONCASI
Küratöryel Ekip

Nakkaş Osman tarafından çizilen ve III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmed’in sünnet düğünü nedeniyle yapılan şenliği anlatan  minyatür, dönemin günlük hayatına dair kesitler sunarken meslek gruplarına dair önemli bilgiler vermektedir. Lonca alayların geçişi sırasında dönemin önem arz edilen sanatkâr ve zanaatkâr meslek loncalarının –mimarlar, camcılar, çömlekçiler– arasında kenti idame ettiren sokak süpürücülerinin de yer alması dikkate değerdir.