KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
EVRAK36
TEMSİL
OLARAK
İNŞAAT
Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
09/09/2021
Anahtar Kelimeler
TEMSİL, İNŞA METODU, MİNYATÜR
Gelibolulu Mustafa Âlî. Nusretname. 1580. varak no:195b. Topkapı Sarayı Yazma ve Matbu Eserler Koleksiyonu. Envanter No: Hazine 1365.
Yayın Tarihi
09/09/2021
Anahtar Kelimeler
TEMSİL, İNŞA METODU, MİNYATÜR
TEMSİL
OLARAK
İNŞAAT
Küratöryel Ekip

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin, Lala Mustafa Paşa’nın divan kâtibi olarak bulunduğu İran Seferi sırasındaki hadiseleri aktardığı eserinin en önemli tanıklıklarından biri Kars Kalesi’nin yeniden inşaatıdır. “Zaferleri anlatan kitap” anlamına gelen Nusret-name1 adını verdiği eserinde, öğrenci ve katiplere tarih yazımı ve katiplik sanatının inceliklerinin yanında inşa metotlarını öğretmek için yazdığı mektuplar bulunur. Mektuplardaki betimlemeler baz alınarak yapılan bu minyatür, dönemin meslek erbapları, zanaatkarları ve iş kollarını betimlemenin yanında bir “ders kitabı” temsili ve mimari yazının erken örneklerinden biri olması bakımından ayrı bir önem taşır. 

1
Britanya Müzesi, Viyana Ulusal Kütüphanesi, Fransa Ulusal Kütüphanesi, Dar-ül Kütüb Mısri gibi 9 arşivde nüshası bulunan Nusretname’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı'ndaki kopyası, yazar hayattayken istinsah edildiğinden ötürü betimlemelerinin tanıklığı bakımından diğer nüshalardan ayrılır. Detaylı bilgi için bknz. Günay Kut, “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı'ndaki Kimi Minyatürlü Yazmalar,” Kütüphane Haftası Etkinlikleri, 41.
  1. Britanya Müzesi, Viyana Ulusal Kütüphanesi, Fransa Ulusal Kütüphanesi, Dar-ül Kütüb Mısri gibi 9 arşivde nüshası bulunan Nusretname’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı'ndaki kopyası, yazar hayattayken istinsah edildiğinden ötürü betimlemelerinin tanıklığı bakımından diğer nüshalardan ayrılır. Detaylı bilgi için bknz. Günay Kut, “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı'ndaki Kimi Minyatürlü Yazmalar,” Kütüphane Haftası Etkinlikleri, 41.