KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
EVRAK24
KALFA
VE
MİMAR
ARASINDA
Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
11/05/2021
Anahtar Kelimeler
MİMAR, KALFA, OSMANLI İMPARATORLUĞU
[Jean Baptiste VAN MOUR]. Recueil de cent estampes répresentant différentes nations du Levant tirées sur les tableaux peints d’après Nature en 1707, et 1708 par les Ordres de Mr. de Ferriol ambassadeur du Roi a la Porte, et gravées en 1712, et 1713 par les soins de M. Le Hay, ce recueil ce vend À Paris (Avec privilège du Roi, Paris, 1714). Figure 88. Aikaterini Laskaridis Foundation Kütüphanesi izniyle.
Yayın Tarihi
11/05/2021
Anahtar Kelimeler
MİMAR, KALFA, OSMANLI İMPARATORLUĞU
KALFA
VE
MİMAR
ARASINDA
Küratöryel Ekip

Flaman ressam Jean Baptiste Van Mour tarafından Fransız Büyükelçisi’nin isteği üzerine 18. yüzyılda hazırlanan bu kıyafetname, dönemin figürlerini –padişah, saray mensupları, din adamları ve yerel halkı– resmetmektedir. Bunların arasında yer alan, “Ermeni Mimar” başlığıyla sunulan bu figür,1 bugün mimarlık tarihçileri tarafından bir türlü mutabık kalınamayan bir tartışmayı da üzerinde taşımaktadır. Çünkü tasvire konu olan şahsiyetin elinde tuttuğu değnek, basit bir asa olmaktan ziyade bir ucuna tokmak, diğer ucuna balta takılan bir inşa gerecidir. Bu sebeple de tasvir edilen kişi, Van Mour’un aşina olduğu mimar figüründen daha çok, bir yapı ustası; yani bir kalfayı çağrıştırmaktadır.

1
Van Mour kıyafetnamede birçok etnik gruba değinirken bilhassa Dersaadet’in mimar ve marangozlarının Ermeni kökenli olduğundan bahsetmektedir.
  1. Van Mour kıyafetnamede birçok etnik gruba değinirken bilhassa Dersaadet’in mimar ve marangozlarının Ermeni kökenli olduğundan bahsetmektedir.