KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
KESİT4
RÜZGÂRA
DOĞRU
NEMESTUDIO ve Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
09/04/2021
Anahtar Kelimeler
İNSANDAN ÖTE, TÜRLER ARASI DAYANIŞMA, BİRLİKTE NASIL YAŞAYACAĞIZ
NEMESTUDIO ve Türkiye Pavyonu.
●1●2●3●4
Yayın Tarihi
09/04/2021
Anahtar Kelimeler
İNSANDAN ÖTE, TÜRLER ARASI DAYANIŞMA, BİRLİKTE NASIL YAŞAYACAĞIZ
RÜZGÂRA
DOĞRU
NEMESTUDIO ve Küratöryel Ekip

Eski taş ocağının mermer bloklarından birinin altında günbatımını bekleyen kara semenderinin●1 kafası karışıktı.1 Altına sığındığı gölgenin, onu, kavurucu güneşten ve düşecek gibi görünmeyen sıcaktan korumakta yeterli olmayacağına hiç şüphe yoktu. Yine de bu eski taş ocaklarıyla●2 ilgili anlatılan hikâyeleri düşündü durdu. Bunlardan biri bir zamanlar birçok kadim ormana ev sahipliği yapan yakınlardaki dağ●3 hakkındaydı.2 Hikâyeye göre dağ, eski zamanlardaki orijinal şeklini korumasına rağmen içinde eski ağaçlardan farklı şeyler barındırıyordu. Bir başka hikâyeden yüzyıllar boyunca taş ocaklarından yayılan, zamanla eski ağaçları●4 bal petekleriyle birlikte yok eden toz fırtınalarını da işitmişti.3 Fakat bugün uzun zaman önce ortalığı kasıp kavuran toz fırtınalarının yerini taze ormanlardan gelen yumuşak esintiler ve taze kokular almıştı. Gün sona ererken hafifçe esen rüzgâr, ona yeni topraklara yapacağı yolculuğu hatırlatıyordu.

1
Kara semenderi (Lyciasalamandra) Türkiye’nin güneybatısında yaşayan bir semender türü. Gündüzleri pasif, geceleri aktif hâlde yaşıyorlar. Semenderler narin bedenlerini güneş ışığından korumak için gün boyunca taşların altında saklanıyorlar. Habitatlarında madenler ve inşaat alanları varoldukça nesli tükenmekte olan türler arasında yer almaya devam edecekler.
2
Alacadağ Türkiye’nin güneyinde, Antalya’da yer alıyor. Kısmen sit alanı ve yirmiden fazla ağaç türüne, ayrıca tilki, tavşan, porsuk, sansar, çakal ve sırtlan gibi birçok hayvan türünün bulunduğu bir arboretum olarak görev yapan milli parka ev sahipliği yapıyor. 2019’da yerel halk, bölgede başlayacak on dört taş ocağı faaliyetini keşfetti.
3
Taş ocaklarından yayılan toz, telafisi olmayan zararlara yol açıyor. Bölgedeki sedir ağaçlarının kurumaya başlamasının yanı sıra bölgeye özgü Enez balı peteklerinin üzeri de toz tabakasıyla kaplandı.
  1. Kara semenderi (Lyciasalamandra) Türkiye’nin güneybatısında yaşayan bir semender türü. Gündüzleri pasif, geceleri aktif hâlde yaşıyorlar. Semenderler narin bedenlerini güneş ışığından korumak için gün boyunca taşların altında saklanıyorlar. Habitatlarında madenler ve inşaat alanları varoldukça nesli tükenmekte olan türler arasında yer almaya devam edecekler.
  2. Alacadağ Türkiye’nin güneyinde, Antalya’da yer alıyor. Kısmen sit alanı ve yirmiden fazla ağaç türüne, ayrıca tilki, tavşan, porsuk, sansar, çakal ve sırtlan gibi birçok hayvan türünün bulunduğu bir arboretum olarak görev yapan milli parka ev sahipliği yapıyor. 2019’da yerel halk, bölgede başlayacak on dört taş ocağı faaliyetini keşfetti.
  3. Taş ocaklarından yayılan toz, telafisi olmayan zararlara yol açıyor. Bölgedeki sedir ağaçlarının kurumaya başlamasının yanı sıra bölgeye özgü Enez balı peteklerinin üzeri de toz tabakasıyla kaplandı.