KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
KESİT12
YENİ
ARAZİLERİN
ANITLARI
NEMESTUDIO ve Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
26/11/2021
Anahtar Kelimeler
GELECEĞİN MİTOLOJİLERİ, JEOLOJİK ANITLAR, YENİ ARAZİLER
NEMESTUDIO, Dört Diyorama, 2021. NEMESTUDIO'nun izniyle.
●1●2●5●3●4●6●7●9●8
Yayın Tarihi
26/11/2021
Anahtar Kelimeler
GELECEĞİN MİTOLOJİLERİ, JEOLOJİK ANITLAR, YENİ ARAZİLER
YENİ
ARAZİLERİN
ANITLARI
NEMESTUDIO ve Küratöryel Ekip

●1 Yeni Araziler'de restorasyonda olan Artuklu Hamamı1

●2 Şahmeran heykeli Yeni Araziler'de2

●3 Hava yakalama yoluyla karbon tutmak için inşa edilmiş antik kaya oluşumları olan Karbon Anıtları

●4 İlk Yerleşenler heykelinin bitmeye yakın inşaatı

●5 Yeni anıtların manzarasının tadını çıkaran Yeni Türler

●6 Toprağı jeo-tarihsel bir arşiv olarak sunan jeolojik bir kesit

●7 Nişe yerleşen insan ve aslan başlı, kanatlı ve yılan kuyruklu Geç Hitit Çift Başlı Sfenksi3 

●8 Göbekli Tepe'deki hayvan oymalarını betimleyen T şeklinde megalitik taş sütun

●9 Milattan önce 50.000.000 döneminde Türkiye'yi gösteren Antik Dünya'nın yerküresi4

 

1
800 yıllık Artuklu Hamamı, Türkiye’nin güneydoğusunda Hasankeyf kasabasında bulunan Ilısu Barajı yakınlarındaki eserlerden biridir. Geçtiğimiz yıllarda baraj inşaatının yaratacağı rejim değişikliği yüzünden beklenen sel nedeniyle yeri değiştirildi. Bin altı yüz tonluk hamam önce temelinden kesilerek 256 tekerlekli bir platform üzerine yerleştirildi ve sel tehlikesi altındaki diğer tüm eserlerin taşındığı "Arkeopark" adı verilen yeni yerine yaklaşık iki mil yol kat ederek ulaştırıldı.
2
Şahmeran, Anadolu'da yaygın olarak bilinen efsanevi bir figürdür. Halk efsanelerine göre yaratık; belin altında yılan, üstünde ise bir kadın şeklindeydi. Yeraltında yaşayan, harikalar ve şifalı bitkilerle dolu bir bahçeye sahip olan Meran yılanlarının kraliçesiydi. Onunla uzun süre bu bahçede yaşayan insan sevgilisi, Şahmeran’ı geride bırakarak ailesinin yanına gitse de yıllar sonra Sultan'ın hayatını kurtarmak için zorla geri döner. Geri dönen sevgilisini kurtarmak için, Şahmeran, şifa olacak başını Sultan'a, zehir olacak bedenini vezire teklif eder. Zehri yemesi sonucunda ölen vezirin yerini sevgilisi alır ve sonsuz yaşam iksirini bulan dindar bir hekim figürü olan “Lokman hekim” olur.
3
Yunan Mitolojisindeki muadili olan Kimera figürünün öncülü olan Geç Hitit Çift Başlı Sfenksi, Anadolu topraklarında doğmuş efsanevi bir yaratıktır. Aslan ve insan başlı, kanatlı ve yılan kuyruklu bir aslan gövdesine sahiptir. Geç Hitit kültüründe yaratık figürü kötülükten korunmak için kullanılırken, Yunan kültüründe fethedilmesi gereken bir canavar olarak görülüyordu.
4
Erken Tersiyer Dönem'den M.Ö. 50.000.000’yi gösteren bir küre üzerindeki dünya haritası. Bu dönemde, asteroit etkisi dinozorlar da dahil olmak üzere türlerin yüzde 80'ini öldürmüştür. 66 milyon yıl öncesinden 2,6 milyon yıl öncesine uzanan Üçüncü Dönemde, Dünya; memelilerin, çiçekli bitkilerin, kuşların, derin deniz organizmalarının ve diğer birçoklarının önemli evrimsel çeşitliliğinin yanı sıra önemli birçok ekolojik ve iklimsel değişiklik gördü. Çağdaş Türkiye'nin kara parçası, bu dönemde henüz mevcut değilken yerinde bulunan tropikal bir tuzlu su kütlesi olan Tethys Okyanusu, Afrika, Avrupa ve Asya'nın eski kara kütleleri arasında akıyordu.
  1. 800 yıllık Artuklu Hamamı, Türkiye’nin güneydoğusunda Hasankeyf kasabasında bulunan Ilısu Barajı yakınlarındaki eserlerden biridir. Geçtiğimiz yıllarda baraj inşaatının yaratacağı rejim değişikliği yüzünden beklenen sel nedeniyle yeri değiştirildi. Bin altı yüz tonluk hamam önce temelinden kesilerek 256 tekerlekli bir platform üzerine yerleştirildi ve sel tehlikesi altındaki diğer tüm eserlerin taşındığı "Arkeopark" adı verilen yeni yerine yaklaşık iki mil yol kat ederek ulaştırıldı.
  2. Şahmeran, Anadolu'da yaygın olarak bilinen efsanevi bir figürdür. Halk efsanelerine göre yaratık; belin altında yılan, üstünde ise bir kadın şeklindeydi. Yeraltında yaşayan, harikalar ve şifalı bitkilerle dolu bir bahçeye sahip olan Meran yılanlarının kraliçesiydi. Onunla uzun süre bu bahçede yaşayan insan sevgilisi, Şahmeran’ı geride bırakarak ailesinin yanına gitse de yıllar sonra Sultan'ın hayatını kurtarmak için zorla geri döner. Geri dönen sevgilisini kurtarmak için, Şahmeran, şifa olacak başını Sultan'a, zehir olacak bedenini vezire teklif eder. Zehri yemesi sonucunda ölen vezirin yerini sevgilisi alır ve sonsuz yaşam iksirini bulan dindar bir hekim figürü olan “Lokman hekim” olur.
  3. Yunan Mitolojisindeki muadili olan Kimera figürünün öncülü olan Geç Hitit Çift Başlı Sfenksi, Anadolu topraklarında doğmuş efsanevi bir yaratıktır. Aslan ve insan başlı, kanatlı ve yılan kuyruklu bir aslan gövdesine sahiptir. Geç Hitit kültüründe yaratık figürü kötülükten korunmak için kullanılırken, Yunan kültüründe fethedilmesi gereken bir canavar olarak görülüyordu.
  4. Erken Tersiyer Dönem'den M.Ö. 50.000.000’yi gösteren bir küre üzerindeki dünya haritası. Bu dönemde, asteroit etkisi dinozorlar da dahil olmak üzere türlerin yüzde 80'ini öldürmüştür. 66 milyon yıl öncesinden 2,6 milyon yıl öncesine uzanan Üçüncü Dönemde, Dünya; memelilerin, çiçekli bitkilerin, kuşların, derin deniz organizmalarının ve diğer birçoklarının önemli evrimsel çeşitliliğinin yanı sıra önemli birçok ekolojik ve iklimsel değişiklik gördü. Çağdaş Türkiye'nin kara parçası, bu dönemde henüz mevcut değilken yerinde bulunan tropikal bir tuzlu su kütlesi olan Tethys Okyanusu, Afrika, Avrupa ve Asya'nın eski kara kütleleri arasında akıyordu.