KAPAT
DizinEN
17.
Uluslararası Mimarlık Sergisi
Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu
22/05—21/11/2021
SALE D'ARMI, ARSENALE
display:block;
KESİT11
İLK
YERLEŞENLER
NEMESTUDIO ve Küratöryel Ekip
Yayın Tarihi
20/09/2021
Anahtar Kelimeler
İNSANDAN ÖTE, NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR, BAKIM VE İDAME
Yayın Tarihi
20/09/2021
Anahtar Kelimeler
İNSANDAN ÖTE, NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR, BAKIM VE İDAME
İLK
YERLEŞENLER
NEMESTUDIO ve Küratöryel Ekip

●1 Yeni Araziler Akvaryumu1

●2 Yeni Arazilere taşınan Kızılçam (Pinus Brutia)

●3 Yuvası için yeni bir yer arayan Kelaynak (Geronticus eremita

●4 Yaşam döngüsünü sıfırlayan bir Meşe Ormanı (Quercus lobata

●5 Kedicik biçimli çiçeklerini açan Avrupa Kayını (Fagus sylvatica)

●6 Mezgeldek (Tetrax tetrax) yeni ekili arazilerde mola yolunda2

●7 Sibirya Kazları (Branta ruficollis) göç yolculuğunu tamamlıyor 

●8 Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena) yeni yerinin tadını çıkarıyor

●9 Karaçam (Pinus nigra) ormanı ilk rehabilitasyonundan sonra genişliyor

●10 Kızıl Akbaba (Gyps fulvus) yeni bir av arayışında

●11 Kara Akbaba (Aegypius monachus) geçmişin yaralarını sarıyor3

●12 Çöl Toygarı (Ammomanes deserti) Yeni Araziler için yeni bir şarkı cıvıldıyor

●13 Uzunyayla Atları biraz samanlık için beklemede

●14 Karakulak (Caracal caracal) gece yarısına kadar uyurken4

●15 Anadolu'dan bir meşe (Quercus) yeni toprağına iniş yaparken

●16 Eski Dünya Kunduzu (Castor fiber) yeni benti için bazı çalılar taşıyor

●17 Yılanboyun (Anhinga melanogaster) Yeni Araziler blokları üzerinde nöbet tutarken

●18 Yeni mevsim için daha parlak bir kürke sahip Acem Ceylanı (Gazelle subgutturosa

●19 Oynayan Yılan Kartalı (Circaetus gallicus

●20 Egzersiz yapan Hint Oklu Kirpisi (Hsytrix indica

 

1
Yeni Kara Akvaryumlarındaki İlk Yerleşenlerin tümü, Anadolu'nun tuzlu ve temiz sularında bulunan Mahmuzlu Camgöz Köpek Balığı (Squalus acanthias), Siraz Balığı (Capoeta pestai), Kum Kaplanı Köpek Balığı (Carcharias taurus), Gökçe Balığı (Alburnus akili), Eğirdir Golyan Balığı (Pseudophoxinus handlirschi), İspermeçet Balinası (Physeter macrocephalus) ve Küçük Kervan Çulluğu (Numenius tenuirostris) ve Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas) gibi ya nesli tükenmekte olan ya da soyu tükenmiş türlerdir.
2
Mezgeldek, geniş açık alanlarda veya tarlalarda yaşayan nesli tükenmekte olan bir kuş türüdür. Trakya'da ve sadece göç zamanında Batı Anadolu'da görülürler.
3
Kara Akbabalar (Aegypius monachus) doğaları gereği yeryüzündeki hayvansal atıkları besin olarak tüketerek ekolojik döngüye destek veren çevre sağlığını koruyan türler. Ancak bu özellikleri aynı zamanda türlerinin sonunu getirmiştir. Kara Akbabaların nesli tükenmesindeki en büyük etken vahşi hayvanlara karşı doğaya atılan zehirlerdir.
4
Türkiye'de Güney Toroslar, Konya Havzası ve Güney Anadolu'da yaşadığı düşünülen gece hayvanları olan Karakulak, Türkiye'de ilk kez 2002 yılında fotoğraflandı. Türkiye'nin güneyinde yer alan Muğla'da çıkan 2021 yangınlarında Kızılçam çoğunluklu 65 bin hektarın yanarken karakulak yaşam alanlarının yüzde 20'si de yok oldu.
  1. Yeni Kara Akvaryumlarındaki İlk Yerleşenlerin tümü, Anadolu'nun tuzlu ve temiz sularında bulunan Mahmuzlu Camgöz Köpek Balığı (Squalus acanthias), Siraz Balığı (Capoeta pestai), Kum Kaplanı Köpek Balığı (Carcharias taurus), Gökçe Balığı (Alburnus akili), Eğirdir Golyan Balığı (Pseudophoxinus handlirschi), İspermeçet Balinası (Physeter macrocephalus) ve Küçük Kervan Çulluğu (Numenius tenuirostris) ve Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas) gibi ya nesli tükenmekte olan ya da soyu tükenmiş türlerdir.
  2. Mezgeldek, geniş açık alanlarda veya tarlalarda yaşayan nesli tükenmekte olan bir kuş türüdür. Trakya'da ve sadece göç zamanında Batı Anadolu'da görülürler.
  3. Kara Akbabalar (Aegypius monachus) doğaları gereği yeryüzündeki hayvansal atıkları besin olarak tüketerek ekolojik döngüye destek veren çevre sağlığını koruyan türler. Ancak bu özellikleri aynı zamanda türlerinin sonunu getirmiştir. Kara Akbabaların nesli tükenmesindeki en büyük etken vahşi hayvanlara karşı doğaya atılan zehirlerdir.
  4. Türkiye'de Güney Toroslar, Konya Havzası ve Güney Anadolu'da yaşadığı düşünülen gece hayvanları olan Karakulak, Türkiye'de ilk kez 2002 yılında fotoğraflandı. Türkiye'nin güneyinde yer alan Muğla'da çıkan 2021 yangınlarında Kızılçam çoğunluklu 65 bin hektarın yanarken karakulak yaşam alanlarının yüzde 20'si de yok oldu.